Torano de Saint-Denis la Chevasse

Le Judo Club Dionysien organise son Torano et Tournoi le Samedi 21 Mai 2016 – Salle Omnisport de Saint-Denis la Chevasse

  • Tournoi Tigrous (2010-2011) : Pesée 09h30-10h00
  • Torano Poussins (2006-2007) : Pesée 10h30-11h00
  • Tournoi Mini-Poussins (2008-2009) : Pesée 13h30-14h00

Affiche